Uvjeti prodaje

OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internet stranici www.4perilice.hr je trgovačko društvo Nebo na kvadrat d.o.o. (Dalje u tekstu: Nebo na kvadrat). Nebo na kvadrat putem navedene stranice pruža uslugu internet prodaje putem svog servisa – Web trgovine Nebo na kvadrat (dalje u tekstu: Webshop). Korištenjem usluge Webshopa i svih pridruženih stranica i servisa na www.4perilice.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Webshopa, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu između potrošača kao krajnjeg kupca i Web shopa i ujedno se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora.
Pružatelj usluge internet prodaje putem Webshopa je tvrtka Nebo na kvadrat d.o.o., Žrtava fašizma 62, Strahoninec, 40000 Čakovec, Republika Hrvatska (Croatia). Nebo na kvadrat zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama. Nebo na kvadrat zadržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge internet prodaje, u svako doba bez obaveze prethodne najave. Nebo na kvadrat može u potpunosti ograničiti pristup, kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta.
Korištenje usluga Webshopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Webshopa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa. U protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Nebo na kvadrat ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Nebo na kvadrat se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na internet stranici www.4perilice.hr. Nebo na kvadrat zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.


NAPOMENA:
Slike proizvoda na Webshopu su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici www.4perilice.hr ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.

Nebo na kvadrat će nastojati na svojim internetskim stranicama www.4perilice.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

UVJETI PRODAJE za ugovore sklopljene izvan poslovnih prostorija i ugovore sklopljene na daljinu: 

tu spadaju narudžbe obavljene putem Webshopa, telefaxa ili pismeno uz odabranu dostavu na adresu kupca.

– tu ne spadaju narudžbe obavljene putem Webshopa, telefaxa ili pismeno, uz odabrano preuzimanje naručene robe u poslovnici Neba na kvadrat, ili ako je kupac naknadno odlučio robu preuzeti u poslovnici Neba na kvadrat. U tim slučajevima se ne radi o Ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija i ugovorom sklopljenim na daljinu, jer se kupac prije obavljene kupnje može jasno uvjeriti u glavna obilježja robe ili usluge i po želji odustati od konačne kupnje, tj. sklapanja ugovora. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik preuzme račun i robu.

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenih na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor)


Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Webshopa, uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta ili na drugi način propisan ovim uvjetima.
Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima na Webshopu, predstavljaju ponudu Neba na kvadrat za sklapanje Ugovora. Korisnik (kupac) svojom registracijom i zaključivanjem narudžbe (ili na bilo koji drugi propisani način) te uvjete prihvaća, čime se smatra da je suglasan za sklapanje Ugovora.


Kupac je suglasan za sklapanje ugovora u trenutku kad:


•odabirom plaćanja dovrši narudžbu kao registrirani korisnik Webshopa,


•odabirom plaćanja dovrši narudžbu kao gost korisnik Webshopa.


Nakon što kupac dovrši narudžbu, Nebo na kvadrat potvrđuje raspoloživost i cijenu robe, te u slučaju plaćanja karticom, autorizira plaćanje istom. U slučaju plaćanja virmanom, Nebo na kvadrat šalje službenu obvezujuću ponudu za plaćanje virmanom. Nakon primitka uplate, Nebo na kvadrat kupcu šalje račun i obavijest o vremenu slanja pošiljke.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik preuzme račun i robu.

Ugovor ne stupa na snagu samom obavljenom narudžbom i primitkom automatizirane poruke o obavljenu iste od strane sustava Webshopa, jer u trenutku obavljene narudžbe roba može promijeniti raspoloživost, cijenu ili specifikacije. Tek službena obvezujuća ponuda ili izdavanje računa potvrđuje cijenu i raspoloživost robe.

Ukoliko kupac preuzimanje naručene robe obavi u poslovnici Neba na kvadrat, ne primjenjuju se odredbe o Ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija i ugovoru sklopljenom na daljinu, jer se kupac prije obavljene kupnje može jasno uvjeriti u glavna obilježja robe ili usluge i po želji odustati od konačne kupnje, tj. sklapanja ugovora. Prethodno obavljena narudžba ga ne obvezuje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik preuzme račun i robu.

Ukoliko kupac odabere dostavu robe kurirskom službom, ugovor stupa na snagu u trenutku kada Nebo na kvadrat dostavi račun kupcu (e-mailom, faksom ili poštom), te se takav ugovor smatra ugovorom sklopljenim izvan poslovnih prostorija ili ugovorom sklopljenim na daljinu.

REGISTRACIJA/PRIJAVA i uvjeti korištenja


U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge, popuniti određene podatke u obrascu za registraciju, odabrati sigurnosnu zaporku, te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

U slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta od strane korisnika, Nebo na kvadrat zadržava pravo ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Nakon što korisnik dovrši narudžbu (iskaže namjeru da sklopi Ugovor), korisniku će biti dostavljena Potvrda o obavljenoj narudžbi.

Uz Potvrdu o obavljenoj narudžbi, korisniku će biti dostavljena i predugovorna obavijest iz članka 57., st. 1., t. 8 Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/14, 110/15) o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora, s obrascem za jednostrani raskid Ugovora sukladno čl. 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača. Obrazac za jednostrani raskid Ugovora dostavit će se putem linka ukoliko se Potvrda o obavljenoj narudžbi dostavlja e-mailom ili pismeno u odvojenom dokumentu ukoliko se Potvrda o obavljenoj narudžbi dostavlja klasičnom poštom ili telefaxom.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Rok za jednostrani raskid Ugovora započinje teći od dana kada je korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane korisnika (a koja nije prijevoznik) roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, obvezan je obavijestiti Nebo na kvadrat o svojoj odluci da raskine Ugovor prije isteka za to propisanog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na adresu Nebo na kvadrat d.o.o., Žrtava fašizma 62, Strahoninec, 40000 Čakovec) ili elektroničkom poštom na info@4perilice.hr , u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora dostupan je na linku

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora korisnik može elektronički ispuniti i poslati. U tom će mu slučaju Nebo na kvadrat elektroničkom poštom dostaviti potvrdu primitka obavijesti (obrasca) o jednostranom raskidu Ugovora u najkraćem mogućem roku, ne dužem od dva radna dana.


Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen za predmet ugovora, uključujući i iznos troškova isporuke koju je prilikom sklapanja Ugovora eventualno uplatio, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Nebo na kvadrat zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na račun sa kojeg je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Nebo na kvadrat može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.


Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Nebo na kvadrat d.o.o., Žrtava fašizma 62, Strahoninec, 40000 Čakovec, Republika Hrvatska, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam.

Korisnik može kontaktirati Nebo na kvadrat na broj telefona 0993822773 ili na e-mail info@4perilice.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.


Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.


UVJETI JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA O KUPNJI za ugovore sklopljene unutar fizičke poslovnice Neba na kvadrat


Roba kupljena u poslovnici Neba na kvadrat, uz fizičko prisustvo kupca, te narudžbe obavljene putem Webshopa, telefaxa ili pismeno uz odabrano preuzimanje naručene robe u poslovnici Neba na kvadrat, ili ako je kupac naknadno odlučio robu preuzeti u poslovnici Neba na kvadrat ne smatraju se Ugovorom sklopljenim izvan poslovnih prostorija i ugovorom sklopljenim na daljinu, jer se kupac prije obavljene kupnje može jasno uvjeriti u glavna obilježja robe ili usluge i po želji odustati od konačne kupnje, tj. sklapanja ugovora. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik preuzme račun i robu.

U slučaju kada je Nebo na kvadrat u potpunosti ispunilo ugovor, a kupac želi robu vratiti iz osobnih razloga, trgovac nudi mogućnost povrata robe u roku od 14 dana nakon preuzimanja pod uvjetima:


1. Ako kupac vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži kupac snosi troškove povrata robe, a prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod, bez umanjenja
2. Ako kupac vraća raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 15%.
3. Ako kupac vraća korišteni proizvod s originalnom ambalažom kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 25%.
4. Ako kupac vraća fizički oštećen proizvod ili proizvod sa znatno oštećenom ambalažom, Nebo na kvadrat ima pravo odbiti povrat proizvoda ili ponuditi povrat uz umanjenje iznosa po procjeni Neba na kvadrat. Isto vrijedi ako je kupac vratio proizvod bez prateće dokumentacije koja dolazi u ambalaži.
5. Ako je kupac naručio proizvod koji je naručen isključivo za njega ili po traženim specifikacijama, onda nema mogućnosti povrata proizvoda.

6. U slučaju povrata proizvoda, povrat novca izvršit će se nakon što je roba zaprimljena od strane Neba na kvadrat, u roku ne dužem od 30 dana od zaprimanja vraćene robe.

UVJETI I POSTUPAK KUPNJE


Na Webshopu će za svaki artikl biti istaknute osnovne ili detaljnije karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne pogodnosti, načini plaćanja i dostave, te drugi podaci važeći u trenutku zaključene narudžbe.


Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK), sa PDV-om i bez PDV-a.


Za sve dodatne informacije, kao i dodatna objašnjenja vezana uz Webshop ili robu na Webshopu molimo kupca da nas kontaktira na: info@4perilice.hr ili na telefonski broj +385 99 38 22 773. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj +385 99 38 22 773 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

DOSTAVA I UVJETI KUPNJE


•trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda. Kupcu se izdaje račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave


•trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda


•trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 30 kn bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca


•za iznos narudžbe iznad 500,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi Nebo na kvadrat.


•rok isporuke proizvoda koji se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je do 7 radnih dana od dana zaključene narudžbe, osim za proizvode za koje je rok isporuke posebno istaknut s posebnom napomenom


•u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike.


REKLAMACIJE I PRIGOVORI


Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe istu pregledati i u najkraćem mogućem roku obavijestiti Nebo na kvadrat o eventualnom oštećenju/nedostatku. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučamo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Nebu na kvadrat, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak. 

Nebo na kvadrat će u najkraćem mogućem roku, ne dužem od 3 radna dana obavijestiti kupca o načinu na koji će reklamacija biti riješena, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
Reklamacije vezane uz nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:


•na broj telefona: +385 99 38 22 773
•na e-mail adresu: info@4perilice.hr 
•na adresu: Nebo na kvadrat d.o.o., Žrtava fašizma 62, Strahoninec, 40000 Čakovec


NAČIN I POSTUPAK PLAĆANJA


Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:
a)Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Nebo na kvadrat prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.

b)Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Nebo na kvadrat prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

c)Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe). Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Nakon potvrde narudžbe, Nebo na kvadrat na e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.


ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Nebo na kvadrat se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika trgovine. Nebo na kvadrat te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Nebo na kvadrat može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi.

Nebo na kvadrat će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga. Nebo na kvadrat prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Webshopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

KOMUNIKACIJA NEBA NA KVADRAT S KORISNICIMA

Registracijom dajete suglasnost da vas Nebo na kvadrat, putem elektroničke pošte, obavještava o dodavanju ili promjenama sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge, a sve u svrhu promocije usluge i proizvoda. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

VAŽNO!

PLATFORMU ZA ON-LINE RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA (ORS) OTVORITE NA NAČIN DA SLIIJEDITE OVAJ LINK: http://ec.europa.eu/odr.